Uppskatta tid och kostnad

Uppskatta tid och kostnad är en gissningslek. Det betyder inte att det är omöjligt göra bra uppskattningar. Bara man förstår att det är en lek. 

Att uppskatta tider och kostnader är ett mycket vanligt problem i alla typer av projekt, kanske i synnerhet i kundspecifika projekt. I följande film visas, något skämtsamt, hur det kan gå till när man ska lämna en offert till en kund. Det blir många gissningar som sammantaget leder fram till att projektet startas.

Går det att göra bättre antaganden? Osäkerheten är ju trots allt hög när man ska utveckla en produkt. Kunde gruppen via en mer öppen diskussion och ett ifrågasättande av uppskattningar få fram bättre beslut? Utan tvekan kan man med Puls i offerthantering och projektplanering utnyttja den samlade kompetensen bättre och därigenom ökar sannolikheten för mer genomtänkta beslut. Samtidigt är det nödvändigt att ställa frågan tvärt om. Istället för att fråga oss vad det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta, ställer vi frågor om vad det får kosta och hur lång tid det får ta. Vi måste då ta reda på vad lösningen är värd för kunden och hur viktigt det är för kunden att vi levererar snabbt. Nästa fråga blir då om vi klarar av att möta kraven och hur det i så fall ska gå till. Planering syftar bland annat till att sänka osäkerheten. Genom att dela upp arbetet i mindre delar och skatta arbetsinsatsen för varje del så får man en sammanställd uppskattning med betydligt lägre osäkerhet än skattningen i varje del. Sedan gäller det att arbeta så att man kan dra nytta av vinsterna och inte enbart förlora på överraskningarna. Det löser man med självorganiserande team som gör det som krävs för att stegvis arbetar sig framåt mot målet utan att man i förväg har definierat vem som gör vad. Dessutom måste det finnas ett snabbrörligt beslutsflöde på plats som kan hantera problem utanför teamets mandat. Projektet får inte stanna i väntan på beslut. Hastigheten i projekten beror till stor del på hur snabbt chefer på olika positioner kan samordna sig och fatta beslut som för projektet framåt.

Relaterade inlägg

Obeya 20 år Obeya är ett stort rum för visuell styrning och jidoka. Obeya uppfanns för 20 år sedan (1993) i Prius projektet för att korta ledtiden. Jag hör...
Pulsrummet i din hand Dagens Industri skriver från sin konferens Industri 4.0 om Bolidens VD Lennart Evrell, som visar att han på scen kommer åt Aitikgruvans kontrollru...
Agil produktutvecklingsprocess En agil produktutvecklingsprocess utgår från en kombination av iterativt arbete och strategisk positionering. Processen är ett resultat av situati...

Lämna ett svar