Puls sprider sig utanför produktutveckling

Puls har visat sig vara ett bra system för att hantera komplexa, osäkra och föränderliga flöden. Dessa förekommer i produktutveckling, där har man den typiska karaktäristiken för en multiprojektorganisation – hög komplexitet, överbelastning och ensamarbete. Men komplexa, osäkra och föränderliga flöden finns också i många typer av ärendehantering och i strategiskt arbete.

Under de senaste åren har vi sett att Puls har expanderat från produktutveckling in i andra områden, exempelvis sälj/offerthantering, kundorderstyrd produktion, IS/IT, inköp, reklamationshantering och arbetsmiljö. Breddningen av Puls kan ses som att goda exempel sprids, men det kan också ses som att Puls måste spridas och på sikt kanske omfatta företagets hela verksamhet för att man ska kunna undvika suboptimering och parallella beslutssystem. Via en spridning av Puls kan man skapa ett mer integrerat flöde av beslut och gemensamma prioriteringar och man samordnar arbete som tidigare delvis låg i ”linjen”.

Relaterade inlägg

Visuell styrning mellan flera utvecklingsenheter Visuell styrning är ett decentraliserat arbetssätt där team- och projektdeltagare själva planerar och styr sitt arbete. Det krävs närvaro, men närvaro...
Årets Projektledarbok 2016 Årets Projektledarbok 2016 har av Svenskt Projektforum tilldelats Agil Multiprojektledning med Puls av Ulla Sebestyén, Parmatur. St...
Agilt strategiarbete – att arbeta i intellig... Agilt strategiarbete är att kunna agera fort. Att vara snabbare än sina konkurrenter är en framgångsfaktor. Snabbhet är att äga marknaden.  ...

Kommentera