Agilt strategiarbete – att arbeta i intelligenta nätverk

Agilt strategiarbete och pulsrum

Agilt strategiarbete är att kunna agera fort. Att vara snabbare än sina konkurrenter är en framgångsfaktor. Snabbhet är att äga marknaden. 

Strategiskt arbete uppfattas ibland som något som berör enbart ledningen. Det här synsättet är grundat i den byråkratiska traditionen där kommunikationen sker uppifrån och ner. För företag som befinner sig i en stabil omvärld kan detta fungera väl. Men om omvärlden och förutsättningar snabbt skiftar är det bättre om hela organisationen fungerar som ett intelligent nätverk som kan förutse förändringar och initiera lämpliga åtgärder.

Man kan skapa ett intelligent nätverk genom ett kluster av dagliga pulsmöten. Ett pulsmöte är ett cirka 15 minuter stående möte framför en pulstavla med ett för ändamålet designat innehåll. Informationen på tavlan ska bilda ett mönster som ger en tillräckligt bra bild av status så att beslut kan fattas inom den avsatta tiden.

Utmaningen i att skapa ett intelligent nätverk av pulsmöten ligger bl.a. i att identifiera vilka pulsmöten som behövs, vilken information som ska finnas på pulstavlorna och vilka individer som ska delta i vilka pulsmöten.

Strategiarbete omfattar ett brett område. Inom produktutveckling hanteras övergripande allt från marknadsanalyser till utformning av effektiva produktlanseringar via ett löpande arbete med affärsmål, programplaner och produktgenerationsplaner. I ett intelligent nätverk gör man inte saker sekventiellt, man gör allt samtidigt. Man kan säga att strategiarbetet är ett kontinuerligt och integrerat system.

Relaterade inlägg

Jennie Malker, AkzoNobel, om Åkroken Science Park https://youtu.be/jPXGaNBt4I8 I filmen sitter Jennie Malker (utvecklingschef på Akzo Nobel)  i Expancels Pulsrum och berättar om Åkroken Science Par...
Vad är Agil produktutveckling? Agil produktutveckling är att kunna skapa effekter på marknaden, utnyttja dessa effekter och ha förmågan att dra nytta av möjlighet som uppstår på mar...
Tvärfunktionellt arbete och nätverksorganisationer... Den bästa sättet skapa tvärfunktionellt arbete är med hjälp av en fraktal, skalfritt, nätverk. En sådan organisation blir snabbrörlig, agil. Tv...

Lämna ett svar