Agilt strategiarbete – att arbeta i intelligenta nätverk

Agilt strategiarbete och pulsrum

Agilt strategiarbete är att kunna agera fort. Att vara snabbare än sina konkurrenter är en framgångsfaktor. Snabbhet är att äga marknaden. 

Strategiskt arbete uppfattas ibland som något som berör enbart ledningen. Det här synsättet är grundat i den byråkratiska traditionen där kommunikationen sker uppifrån och ner. För företag som befinner sig i en stabil omvärld kan detta fungera väl. Men om omvärlden och förutsättningar snabbt skiftar är det bättre om hela organisationen fungerar som ett intelligent nätverk som kan förutse förändringar och initiera lämpliga åtgärder.

Man kan skapa ett intelligent nätverk genom ett kluster av dagliga pulsmöten. Ett pulsmöte är ett cirka 15 minuter stående möte framför en pulstavla med ett för ändamålet designat innehåll. Informationen på tavlan ska bilda ett mönster som ger en tillräckligt bra bild av status så att beslut kan fattas inom den avsatta tiden.

Utmaningen i att skapa ett intelligent nätverk av pulsmöten ligger bl.a. i att identifiera vilka pulsmöten som behövs, vilken information som ska finnas på pulstavlorna och vilka individer som ska delta i vilka pulsmöten.

Strategiarbete omfattar ett brett område. Inom produktutveckling hanteras övergripande allt från marknadsanalyser till utformning av effektiva produktlanseringar via ett löpande arbete med affärsmål, programplaner och produktgenerationsplaner. I ett intelligent nätverk gör man inte saker sekventiellt, man gör allt samtidigt. Man kan säga att strategiarbetet är ett kontinuerligt och integrerat system.

Relaterade inlägg

Effekter av pulsmöten som kan påvisas Effekter av pulsmöten som kan påvisas efter en tid med puls. En del effekter kommer snabbt som kortare ledtider bättre flyt. Annat tar lite längre tid...
Tips för multiprojektledning som gör en verksamhet... I den här artikeln ska jag ge 6 praktiska tips för multiprojektledning som gör en verksamhet agil. Vi behöver vara agila för att kunna anpassa ...
ISO 9001:2015 och Puls ISO 9001:2015 och Puls Företag med ISO 9001 certifiering har tid fram till september 2018 på sig för att anpassa sina ledningssystem till den senas...

Kommentera